Spelfri

Välkommen till Spelfri.se

Vi vänder oss i första hand till alla som känner att de själva, eller någon i närheten spelar bort allt för mycket tid och pengar. Kanske hela tillvaron börjar kännas svår att hantera.

Vi är en arbetar för att stödja och hjälpa andra som redan är fast i någon form av spelande, eller kanske på väg in i ett spelberoende. Medlemmarna har på olika sätt tagit sig ur spelandet och är i tillfrisknande, några har varit spelfria i flera år, andra kämpar vecka för vecka att hålla sig spelfria.

Eftersom vi ser på spelberoende som en sjukdom, innebär att det går att göra något åt. Det finns inget lätt och enkelt sätt, men eftersom vi är många, finns säkert något varje person kan ta med sig, för att hitta sitt eget sätt att hantera problemet.

Vi har även många anhöriga som är aktiva, då vi av erfarenhet vet att de, kanske är de, som bäst behöver stöd och hjälp. Vi är inga proffs men vi har oerhört många års erfarenhet och en bred kunskap om hur spel påverkar oss och våra nära och kära.

Vad är spelberoende?

För en majoritet utgör spelandet ett harmlöst nöje som inte påverkar ekonomi, sociala relationer eller arbete nämnvärt. Men det finns människor för vilka spelandet blir problematiskt, som inte klarar av att hantera och bemästra sitt spelande – de spelberoende.

Spelberoende är ett allvarligt beroendetillstånd med stora likheter med alkohol- och narkotikaberoende. Spelandet som från början var något lustfyllt för den spelberoende blir med tiden en plågsam jakt på spänning med förödande konsekvenser för relationer, ekonomi och socialt fungerande. Livet kretsar kring spelandet och att skaffa pengar, inte sällan leder det till kriminalitet.

Den spelberoende ljuger om sitt spelande och förnekar sitt problem inför sig själv och andra. Anhöriga drabbas ofta mycket hårt, inte minst av alla lögner, svikna löften och spelarens känslomässiga frånvaro. Med spelberoende följer bl.a. ångest, nedstämdhet, rastlöshet och/eller sömnsvårigheter hos både spelare och anhöriga. Den spelberoende ser endast den kortsiktiga lösningen för att må bättre, att spela mer i hopp om att vinna tillbaka. Långsiktigt är den enda lösningen att spelaren kommer ur sitt beroende, vilket ofta kräver total avhållsamhet från spel.

Man behöver inte vara gravt spelberoende för att ha spelproblem och behöva hjälp med sitt spelande. Att inte själv kunna stå för sitt spelande och berätta hur mycket man spelar eller att andra reagerar på ens spelvanor är ett par varningssignaler. Att spela för att vinna tillbaka det man förlorat eller att använda pengar som var avsett för annat är andra varningssignaler.

Målet med Spelfri.se är:

 • Att informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra berörda.
 • Att sprida information om spelberoendets orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser.
 • Att förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar särskilt bland barn och ungdomar.
 • Att kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare.
 • Att skapa förutsättningar för resurspersoner och styrelserepresentanter.
 • Att följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida denna.

Kriterier för spelberoende

Svarar du JA på 3-4 av nedanstående påståenden har du problem med ditt spelande, svarar du JA på 5 eller fler påståenden är du spelberoende.

 1. Tänker ständigt på spel
 2. Behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade spänningseffekten.
 3. Flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med spelandet.
 4. Blir rastlös eller irriterad när jag försöker begränsa eller sluta med spelandet.
 5. Spelar för att slippa tänka på problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet ( t.ex. hjälplöshetskänslor, skuld, ångest och depression)
 6. Efter att ha spelat bort pengar återvänder jag ofta senare samma dag eller en annan dag i syfte att revanschera mig.
 7. Ljuger för anhöriga, arbetskamrater, terapeuter och andra för att dölja vidden av spelandet.
 8. Har begått brott som förfalskning, bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera spelandet.
 9. Äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet.
 10. Förlitar mig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som uppstått på grund av spelandet.